הרמון – פרק 7

מנהלת בית ספר ואלינור

אלינור: איפה היא?

מנהלת: שבי אלינור

אלינור: לא תודה, אני לא עייפה. איפה היא??

מנהלת: היו בעיות בבית בזמן האחרון?

אלינור: לא!. למה שיהיו?

מנהלת: ילד לא מתנהג ככה אם לא קורה לו משהו

אלינור: ילדים מציקים לה בבי"ס. זה מה שקורה אם כבר

מנהלת: ילד שפוחד בבי"ס בורח מבי"ס, לא לבי"ס.

אלינור: את מאשימה אותי במשהו, שאני אבין?

מנהלת: אני לא אמרתי שאני מאשימה, אני שואלת שאלה

אלינור: אז אם לא איכפת לך, אני רוצה לקחת אותה עכשיו הביתה

מנהלת: אני לא חושבת שזה אפשרי כרגע

אלינור: סליחה???

מנהלת: לא לפני שהיא רואה עובדת סוציאלית

אלינור: זאת הבת שלי אל תתערבי בעניינים לא שלך

מנהלת: אני מצטערת

אלינור: את חושבת שאת יכולה על דעת עצמך להוציא ילדה מהבית?

מנהלת: אנחנו נהיה איתכם בקשר.

אבל קודם היא תראה עובדת סוציאלית

אלינור: את חושבת שאני לא יודעת את החוק?
אין לך סמכות לעשות דבר כזה. אני אביא עלייך משטרה

מנהלת: אם זה מה שאת מוצאת לנכון לעשות, אני לא אפריע לך.