סצנה קופה ראשית

רונה:
שיר שור!! (שירה מתחבאת) שיר שור!! שיר שור!!

שירה מבינה שהפסידה.

שירה:
רון רון...

רונה:
מה קורה? מה הרישמיות, תביאי חיבוק. יאוו. איפה נעלמת בקבוצה של המנהלות? אני בדיוק שלחתי מאמר מעלף על "קוואליטי אשורנס" ועל "יומן ריסורסס מנג'מנט" היית נהנית.

שירה:
נכון

רונה:
יאוו איזה כיף לדבר עם מנהלת סוף סוף, את לא מבינה בכלל.

שירה:
באמת לא מבינה

רונה:
רגע, מה עם הבריינסטורמינג מנהלות שרצינו לעשות, שכל פעם יש לך איזה משהו? אה?

שירה:
אה..

רונה:
את יודעת מה, די! בואי עכשיו נוציא יומנים ונקבע (מוציאה טלפון), אחרת זה לא יקרה. בכל זאת לוז של שתי מנהלות.

שירה:
נכון.

רונה:
יאללה. מחר ב-9 אצלך אחרי הסגירה.

שירה:
אה, לא לא לא לא..

רונה:
אה אה אה! סטופ כיבוי אתחול, לא, אני לא מקבלת "לא".

שירה:
מה זה? סטופ, כיבוי, אתחול?

רונה:
איזה מגניב? זה שלי. זה אני המצאתי. את יכולה להשתמש.

שירה:
אה.. אוקי. אז אה.. רונה, אני...אוקי איך אני אגיד את זה.. לגבי הבריינסטורמינג.

רונה:
אה-הא.

שירה:
זה לא הכי מתאים.

רונה:
אז יאללה יום שלישי! אפשר בית קפה, אני אביא לפטופ.

שירה:
לא. לא לא לא, רונה זה לא-

רונה:
אז לא צריך בית קפה, במשרד, אצלך. יאללה אני שולחת לך זימון.

שירה:
לא לא.. לא צריך ליצור זימון.

רונה:
אני יוצרת זימון

שירה:
אל תצרי זימון. אני.. אוקי איך אני אסביר את זה, אוקיי? שנייה רגע רונה. דקה.. אה.. תראי. לא לא לא..זה לא.. אני מדברת על לא, אי אפשר בשלישי וגם לא בית קפה ולא.. כאילו בכלל, כל הבריינסטור.. כאילו בלי ש.. זה, אוקי? אבל כאילו את עצמך, את..

רונה:
אני..

שירה:
ואני זה.. כאילו.. לא. (שירה מצחקקת)
זה לא.

שתיקה. רונה קולטת ונעלבת על סף דמעות.

רונה:
אוקי..

שירה: (מנסה לפייס)
כאילו הכי.. את.. אוקיי. לא בקטע ש.. אוקיי ברור..

רונה:
מנהלת במעמדך מה.... יש לך לעשות בריינסטורמינג עם מישהי שהיא רק מנהלת צוות מלקטים? מה חשבתי לעצמי.

רונה מסתובבת והולכת.. נוגעת בחטיפים.

שירה:
אוקיי דיי רונה בסדר זה לא מה שהתכוונתי. תקשיבי אם את רוצה אני יכולה לפנות חצי שעה מחר בבוקר.

רונה:
בואי אני לא צריכה טובות.

שירה:
טוב, איך שאת רוצה.

רונה:
יאללה, אז קבענו מחר

שירה:
כי.. אוקי

רונה:
ביום ראשון

שירה:
כן

רונה:
אה?

שירה:
כן

רונה:
ברזל אבל?

שירה:
כן.

רונה:
יאוו איזה כיף יהיה!!!

שירה ורונה:
אה!!!

רונה:
את לא מבינה כבר קופצות לי מלא רפורמות לראש. וואי זה כמה רעיונות יש לי. רגע חייבות סלפי לקבוצת מנהלות.

רונה מנסה לצלם סלפי עם שירה שמתחבאת.

שירה:
ברור

רונה:
יאוו. ביישנית. (מצלמת) יאללה, מה אני כותבת? "מפגש פסגה"?

שירה:
נו..

רונה:
אה?

שירה:
בטח!!

רונה:
יאללה..

רונה הולכת.