מנחם: (חצי חיוך) מישך מה אתה עומד? (מוציא כסף מהכיס שולח לעברו את היד) בוא קח מה אתה מפחד?

ינון: אז אתה לא כועס?

מנחם: מה יש לי לכעוס? נו בוא בוא כבר אל תהיה הומו. אני סומך עליך יותר מכולם. (מנחם מתקדם לינון) אתה מספר אחת שלי.

ינון: חשבתי שאושר מספר אחת שך.

מנחם: (מנחם מתכופף קושר נעליים)מעזוב אחי, אושר חי בסרט, חושב שהוא הולך לצבא. אתה מבין? יש לו חברה וזוזית שאוהבת פרות, הלוחשת לפרות.

ינון: (ינון מתקרב למנחם נרגע יותר) אשכרה... חצי חיוך.

מנחם: הוא לאמבין שאנחנו תקועים פה כמו התולעים באדמה. אין לנו מקום אחר.

ינון: תכלס.

מנחם קופץ על ינון משכיב אותו

ינון: די מנחם באמשך נו

מנחם: שתזכור מאיפה באת יסמוי...

ינון: מנחם!

מנחם: מה קרה נהיית חייל של אבנר?

ינון: מנחם די.

מנחם: רוצה לחזור להיות הילד כאפות שהיית כשמצאתי אותך? שכל בית שמש דפקה לך מכות. למה אתה גורם לי להגיע לידיים(משחרר ממנו) איתך אתה יודע שאני שונא להגיע איתך לידיים.

ינון: סליחה נו...

מנחם מרים את הראש של ינון מלטף לו את הצוואר

מנחם: תזכור מעכשיו חייל של מי אתה (ינון מהנהן מנחם נותן לו נשיקה ינון נבהל יורק מנחם יורק והולך.)