סרט:  הר ברוברק
במאי: אנג לי
תסריטאי: אני פרו, דיאן אוסאנה, לארי מקמורטרי

אניס:
אמרתי לך, זה לא ילך.
יש לך אישה ותינוק בטקסס
ולי יש את החיים שלי בריוורטון.
עזוב את אלמה , היא לא אשמה.
הקטע הוא ש...
אנחנו נעולים זה על זה,
ואם הדבר הזה ישתלט עלינו שוב,
במקום הלא-נכון וברגע הלא- נכון,
זה הסוף שלנו.
אני אומר לך...
היו אצלנו שניים שחיו יחד בחווה.
ארל וריץ'.
כל העיר צחקה עליהם אפילו שהם היו זקנים.
בכל אופן, יום אחד מצאו את ארל מת בתעלת-השקיה.
תקעו לו מפתח-ברגים "צלב",
קשרו אותו מאחורי מכונית וגררו אותו בזין עד שהוא נתלש.
כן, הייתי בן תשע.
אבא שלי וידא שאני ואחי נראה את זה.
כן, הוא עשה את זה טוב.
שני גברים שחיים יחד...?
תשכח מזה.
אנחנו יכולים להיפגש לפעמים ולבלות לנו באיזה מקום, אבל...
כשאין מה לעשות, ג'ק.
עושים מה שאפשר.