סרט: הר ברוקבק
במאי: אנג לי
תסריטאי: אני פרו, דיאן אוסאנה, לארי מקמורטי.
רקע: אלמה מדברת עם אניס במטבח לאחר ארוחת ערב, הם גרושים.

אלמה:
אתה צריך להתחתן שוב, אניס.
הבנות ואני דואגות לך שאתה כל הזמן לבד.
אתה עדיין יוצא לדוג עם ג'ק טוויסט?
אף עם לא הבנתי למה לא הבאת דגים הביתה.היית מספר שדגת המון.
ואתה יודע שאני והילדות אוהבות דגים.
ערב אחד פתחתי את תיבת הפתיונות שלך,בערב לפני שיצאת לאחת הנסיעות שלך.
תווית המחיר עדיין הייתה שם, אחרי חמש שנים.
על קצה החכה תליתי פתק.כתבתי בו: "שלום, אניס. תביא דגים הביתה. באהבה אלמה."
ואז חזרת עליז ומרוצה, ואמרת שתפסת המון טרוטות ואכלתם את כולן, אתה זוכר?
בהזדמנות הראשונה הצצתי בתיבה,והפתק שלי עדיין היה שם.
החכה הזו לא נגעה במים אף פעם!
תפסיק לנסות לעבוד עליי, אניס.
אני יודעת מה זה אומר!
ג'ק טוויסט...ג'ק המגעיל!
אתה לא נסעת לדוג!
אתה והוא...תסתלק! תסתלק!
תסתלק מהבית שלי, אניס דל-מאר! שמעת אותי? החוצה!